Author: admin

อาชีพช่างไฟฟ้าคืออะไร ? มีความสำคัญอย่างไรกับชีวิตของมนุษย์ อาชีพช่างไฟฟ้า คือ ผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับวงจรและระบบไฟฟ้าอย่างลึกซึ้ง จนสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความชำนาญ เพราะในยุคสมัยนี้ กระแสไฟฟ้า , เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน , เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว เข้ามามีบทบาท รวมทั้งเข้ามามีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง จึงทำให้การดำรงชีวิตประจำวันนั้น มีความง่ายดาย สะดวกมากขึ้น แน่นอนว่าเมื่อใช้ไปนานๆผลตามมา ก็คือ…

Read more

‘ อาชีพสายช่าง ’ เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการทำงานที่หลายๆคนใฝ่ฝัน แต่บางครั้งหลายๆคนยังเกิดความเข้าใจผิดอยู่ว่า การประกอบอาชีพช่างนั้นมีเงินเดือนน้อย พอเอาตัวรอดไปเดือนๆเท่านั้น ซึ่งเรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดอยู่มาก เนื่องจากในปัจจุบันนี้ตลาดแรงงานต้องการสายอาชีพช่างค่อนข้างสูง เพราะฉะนั้นเรามาดูกันดีกว่าอาชีพสายช่างที่ได้เงินเดือนสูงนั้นมีอะไรกันบ้าง ช่างติดตั้งซ่อมบำรุงลิฟต์ ตึกเกือบทุกตึกในประเทศไทยล้วนต้องมีลิฟต์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคคลกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น คอนโด , โรงพยาบาล , สถานศึกษา , ห้างสรรพสินค้า…

Read more

ในยุคปัจจุบันนี้ กำลังมีการแข่งขันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือการทำงาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็กำลังเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นทางแก้ไขดีที่สุดก็คือการหาวิชาความรู้ติดตัว รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอันตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทางเลือกของการฝึกวิชาชีพมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักสูตรฝึกอาชีพฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้ขาดแคลนและต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตตัวเอง ก็มีศูนย์ฝึกอาชีพฟรีพร้อมหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งนี้ถ้าคุณตั้งใจเรียน มุ่งมั่น มุมานะ ก็สามารถรับประกันได้เลยว่า ผู้เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างแน่นอน สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม…

Read more

‘ช่างยนต์’ คือ ผู้มีความรู้ความชำนาญมีทักษะในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ จัดเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ชายหนุ่มหลายคนต้องการจะเข้าไปศึกษาต่อ อันเนื่องมาจากนิสัยโดยพื้นฐานของเด็กผู้ชายส่วนมาก มักจะชอบการสร้าง , การดัดแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอยู่แล้วก็ตาม บวกกับ ความหลงใหลในเรื่องของรถยนต์รุ่นเท่ๆ รวมทั้งมีตลาดแรงงานรองรับค่อนข้างสูง จึงทำให้‘ช่างยนต์’ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ การศึกษาของการเป็นช่างยนต์ เส้นทางของการเป็นช่างยนต์นั้น ก็เหมือนกับเส้นทางในทุกสาขาอาชีพ คือ ทุกอย่างต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น สำหรับเด็กหนุ่มที่สนใจเรื่องนี้…

Read more

‘ช่างไฟฟ้า’ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความน่าสนใจรวมทั้งมีโอกาสขยายตัวเป็นอันดับต้นๆ เพราะทุกวันนี้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ล้วนเป็นเครื่องมืออำนวยความสะดวกที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ เพราะฉะนั้นการใช้ตลอดจนการแก้ไขปัญหาต่างๆ จึงจำเป็นต้องอาศัยผู้มีความชำนาญเฉพาะทาง มิฉะนั้นอาจเกิดอันตรายได้ เช่น ช่างไฟฟ้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆอันเกิดขึ้นกับไฟฟ้าภายในบ้าน เนื่องจากปัจจุบันนี้บ้านทุกบ้านล้วนมีไฟฟ้าใช้กันอยู่แล้ว ด้วยเหตุนี้การเลือกเรียนสาขาวิชานี้จึงแทบไม่มีโอกาสตกงาน ถ้าไม่เลือกงาน และมีความสามารถมากพอ อีกทั้งยังสามารถศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นไปอย่างสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าจนกลายเป็นวิศวกรได้อีกด้วย รายละเอียดการเรียน เช่น การเดินสายไฟภายในบ้าน , เดินสายไฟภายในอากาศ ,…

Read more

ช่างกล คืออะไร ? ‘ช่างกลโรงงาน’ เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาหนึ่งที่เปิดให้มีการเรียนการสอน ในระดับวิทยาลัยเทคนิคหรือสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนทางด้านช่างอุตสาหกรรม จัดอยู่ในวิชาชีพด้านวิศวกรรม ซึ่งว่าด้วยการสร้าง – ซ่อม ตั้งแต่ระดับชิ้นส่วนเล็กๆ จวบจนถึงการประกอบให้เป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่ โดยการใช้ทักษะ ความรู้ และเครื่องมือกล โดยเครื่องจักรทุกชนิด , แม่พิมพ์ , เรือรบ…

Read more

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในเมืองไทยแอร์จึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญที่แทบทุกบ้านของไทยเวลานี้ต้องมีไว้ใช้งาน แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คืออาชีพช่างแอร์กลับกลายเป็นอาชีพที่หาคนทำได้ยากเข้าไปทุกที ส่วนหนึ่งอาจมองว่านี่เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนนึกถึงไม่เหมือนกับการทำอาชีพช่างไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง เป็นต้น ทว่าจริงๆ แล้วอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดจากการเรียนแล้วรับเงินได้อย่างสบายๆ อย่าลืมว่าในเมื่อเมืองไทยอากาศร้อนการติดตั้งแอร์ การซ่อมแอร์ต่างๆ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของช่างแอร์อยู่แล้ว ยิ่งมีคนทำงานด้านนี้น้อยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างรายได้ หากต้องการเป็นช่างแอร์ต้องศึกษาด้านไหนบ้าง หากใครที่กำลังคิดว่าต้องการเป็นช่างแอร์ก็ต้องรู้จักว่าเนื้อหาพื้นฐานในการเรียนมีอะไรบ้างโดยเนื้อหาหลักๆ ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ตัวนำ ฉนวน หน่วยวัด และความต้านทาน ดังนี้ เรื่องสายไฟฟ้า…

Read more

น้ำเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนไทยและคนทั่วโลกมาอย่างยาวนาน ในอดีตการจะใช้น้ำอุปโภคบริโภคภายในครัวเรือนต้องอาศัยน้ำจากแหล่งน้ำอย่างแม่น้ำ ลำคลอง หรือแม้แต่บ่อเก็บน้ำ ทว่าเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนแปลงไปการใช้งานน้ำประปาก็เป็นสิ่งที่ทำให้ประชาชนทั่วไปสามารถมีน้ำใช้ได้สะดวกสบายมากขึ้น ใช้งานง่ายมากขึ้น แต่ด้วยความที่น้ำประปาเป็นน้ำที่ถูกส่งผ่านจากหน่วยงานมายังบ้านเรือนประชาชนดังนั้นก็ต้องมีการส่งผ่านท่อน้ำเพื่อต่อเข้ากับบ้านเรือนให้สามารถใช้งานได้ ตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่คนทั่วไปมักไม่ค่อยเข้าใจว่าการทำงานของช่างประปาจริงๆ แล้วต้องทำอะไรบ้าง เชื่อหรือไม่ว่างานเหล่านี้สามารถสร้างรายได้หลักแสนให้กับคนทำได้เลย ช่างซ่อมประปาอาชีพหลักแสนที่ไม่มีใครคาดคิด หลายคนมองว่าอาชีพช่างประปาเป็นอาชีพที่ไม่ได้มีลักษณะการทำงานที่ยุ่งยากมากนัก เวลาซ่อมก็งานเดิมๆ ทว่าในความเป็นจริงการทำงานของช่างประปามีรายละเอียดมากกว่าที่หลายคนคิด เริ่มด้วยลักษณะของงานที่ต้องทนกับสิ่งสกปรกจากใต้ดิน โคลน สัตว์ร้ายต่างๆ ไหนจะต้องพื้นที่ที่บางแห่งก็มีขนาดเล็กและเสี่ยงอันตรายสูง การใช้อุปกรณ์ที่ต้องมีความชำนาญบวกกับประสบการณ์ของช่างที่ไม่ใช่แค่การซ่อมเป็นอย่างเดียวแต่ต้องรู้ว่าควรทำอย่างไรหากต้องตัดสินใจซ่อมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับบ้านหลังอื่นๆ ถือว่าความรับผิดชอบของช่างประปามีสูงอยู่ไม่น้อย…

Read more

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่ค่อยคุ้นหูกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกันสักเท่าไหร่นักด้วยความที่พื้นฐานการเข้าใจเกี่ยวกับนาวีคิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารเรือแต่จริงๆ แล้วหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรทั่วไปทีเปิดสอนกันในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมการต่อเรื่องและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องรับราชการทหารเสมอไป ทำความรู้จักกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าจริงๆ แล้วคณะพาณิชยนาวีนานาชาติก็เปรียบเสมือนกับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปเฉกเช่นเดียวกับคนที่เลือกเรียนอย่างคณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรม เป็นต้น ดังนั้นการเรียนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติก็คือการเรียนประเภทหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ หลักสูตรของการเรียนคณะนี้จะแบ่งออกด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยใดจะเปิดทำการเรียนการสอนบ้าง ซึ่งหลักสูตรพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจเรียนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติประกอบไปด้วย 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต – วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ – วิศวกรรมต่อเรือ…

Read more

วันนี้ขอแนะนำ โรงเรียนจิตรลดา ที่ไม่ได้มีแต่สายสามัญเท่านั้น แต่มีสายอาชีพด้วย เป็นโรงเรียนหลักสูตร ปวช. อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนสายอาชีพขึ้น มีดำริเพื่อให้ทางโรงเรียนได้เปิดสอนบางสาขาด้านอาชีพที่ขาดแคลนอยู่ในตลาดแรงงานเวลานั้น เป็นการการันตีได้ระดับหนึ่งว่า ถ้าเรียนจบก็มีงานทำแน่นอน แม้จะเป็นสายอาชีพที่ในสมัยก่อนโดนดูถูกหรือกดให้ต่ำ แต่การที่ทรงโปรดเกล้าฯให้โรงเรียนจิตรลดาเปิดสอนสายอาชีพ แล้วยังให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่เหมือนกับสายสามัญ แล้วยังมีการฝึกงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในสาขาที่เด็กเรียน ก็เท่ากับต้องการประกาศให้รู้ว่า การเรียนในโรงเรียนสายอาชีพนั้นมีเกียรติและมีคุณค่า สามารถออกไปสร้างตัว สร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้…

Read more