แนะนำสถานที่ฝึกอบรมอาชีพช่างในประเทศไทย

แนะนำสถานที่ฝึกอบรมอาชีพช่างในประเทศไทย

ในยุคปัจจุบันนี้ กำลังมีการแข่งขันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาหรือการทำงาน อัตราการว่างงานของประชากรในประเทศไทยก็กำลังเพิ่มสูงขึ้น เพราะฉะนั้นทางแก้ไขดีที่สุดก็คือการหาวิชาความรู้ติดตัว รวมทั้งพัฒนาทักษะทางด้านวิชาชีพอันตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงาน โดยทางเลือกของการฝึกวิชาชีพมีมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทั้งหลักสูตรฝึกอาชีพฟรีและแบบเสียค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของผู้เรียนเป็นสำคัญ สำหรับผู้ขาดแคลนและต้องการศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นการยกระดับชีวิตตัวเอง ก็มีศูนย์ฝึกอาชีพฟรีพร้อมหลักสูตรให้เลือกเรียนมากมาย ทั้งนี้ถ้าคุณตั้งใจเรียน มุ่งมั่น มุมานะ ก็สามารถรับประกันได้เลยว่า ผู้เรียนจบจะสามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงตนเองได้อย่างแน่นอน

สำหรับศูนย์ฝึกอาชีพที่เราจะมาแนะนำกันในวันนี้ ก็เป็นหน่วยงานที่อยู่ในความดูแลของ กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาสังคม (สพส.) กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มีการจัดให้ฝึกอาชีพระยะสั้นให้แก่ผู้มีความสนใจได้เข้ามาเรียนกันอย่างฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่าย

แนะนำศูนย์ฝึกอาชีพ 6 แห่ง

 • ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดสุคนธสวัสดิ์
 • ศูนย์ฝึกอาชีพวัดด่าน พระราม 3
 • ศูนย์ฝึกอาชีพตลาดนัดธนบุรี
 • ศูนย์ฝึกอาชีพวัดรางบัว
 • ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร อาคารโกลด์ มาร์เก็ต
 • ศูนย์ฝึกอาชีพครบวงจร ศูนย์การค้าไอที สแควร์

หลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นนี้ มีระยะเวลาให้เลือกตั้งแต่ 80 ชั่วโมง 2เดือน และ 160 ชั่วโมง 4เดือน มีวันให้เลือกเรียน คือ จันทร์ – ศุกร์ และ เสาร์ – อาทิตย์

สำหรับการเลือกสถานที่ขอแนะนำให้คุณ เลือกเรียนสถานที่ใกล้เคียงกับแหล่งพักอาศัย เพราะจะได้สะดวกในการไปเรียนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางอีกด้วย ทุกคนจะได้รับวุฒิบัตรได้รับเมื่อเรียนจบหลักสูตรเท่านั้น

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครเรียน

 • สัญชาติไทย
 • ได้ทุกเพศแต่ต้องมีอายุ 14 ปีขึ้นไป
 • สามารถอ่านออก – เขียนได้
 • มีความประพฤติเรียบร้อย
 • ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคน่ารังเกียจ

หลักฐานการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1-2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
 • พร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น

วิชาที่เปิดสอนก็มีมากมายหลายวิชา เช่น

วิชาที่เปิดรับสมัคร

 • ซ่อมคอมพิวเตอร์
 • คอมพิวเตอร์ ระดับ 1
 • คอมพิวเตอร์ ระดับ 2
 • ช่างไฟฟ้า-พันมอเตอร์
 • ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าพื้นฐาน
 • ซ่อมเครื่องมือสื่อสาร (โทรศัพท์มือถือ)
 • ช่างทำรองเท้าและกระเป๋าสตรี
 • ช่างเพ้นท์เล็บ
 • เสริมสวย
 • ตัดผมชาย
 • ตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี
 • นวดแผนไทย
 • สร้างแบบเสื้อผ้า(แพทเทิร์น) เป็นต้น

ทั้งนี้ระยะเวลา , วัน หารรับสมัคร รวมถึงหลักสูตรที่เปิดสอนก็ขึ้นอยู่กับศูนย์ฝึกอาชีพนั้นๆ ซึ่งมีความแตกต่างกัน คุณสามารถสอบถามข้อมูลเบื้องต้นจากในแต่ล่ะสถานที่ก่อนได้เพื่อความมั่นใจ