เรียนช่างยนต์จบมาประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง

‘ช่างยนต์’ คือ ผู้มีความรู้ความชำนาญมีทักษะในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกต่างๆ จัดเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ชายหนุ่มหลายคนต้องการจะเข้าไปศึกษาต่อ อันเนื่องมาจากนิสัยโดยพื้นฐานของเด็กผู้ชายส่วนมาก มักจะชอบการสร้าง , การดัดแปลง โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกอยู่แล้วก็ตาม บวกกับ ความหลงใหลในเรื่องของรถยนต์รุ่นเท่ๆ รวมทั้งมีตลาดแรงงานรองรับค่อนข้างสูง จึงทำให้‘ช่างยนต์’ เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ

การศึกษาของการเป็นช่างยนต์

เส้นทางของการเป็นช่างยนต์นั้น ก็เหมือนกับเส้นทางในทุกสาขาอาชีพ คือ ทุกอย่างต้องมีการฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้น สำหรับเด็กหนุ่มที่สนใจเรื่องนี้ ถ้าจบการศึกษาขั้นพื้นฐานมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้ว ก็ไปเรียนต่อได้ที่สายอาชีพด้านเครื่องยนต์กลไก ในระดับ ปวช. และ ปวส. อย่างต่อเนื่องได้เลย หลังจากนั้นถ้าต้องการทำงานหาเงินและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ก็ออกไปทำงานได้เลย แต่ถ้าต้องการเพิ่มพูนความรู้ในระดับที่สูงขึ้นมากไปอีก ก็สามารถไปศึกษาต่อทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ทั้งแบบปริญญาตรีปกติและแบบภาคต่อเนื่องก็ได้

อาชีพและความก้าวหน้าของช่างยนต์

สำหรับอาชีพช่างยนต์ จัดว่าเป็นสายอาชีพที่สามารถทำงานได้อย่างหลากหลาย เช่น ถ้าชอบในสายข้าราชการ ก็สามารถเข้าสังกัด กรม , กอง ทางด้านซ่อมบำรุงได้เลย หรือถ้าต้องการทำงานด้านเอกชนก็สมัครงานเข้าอู่ได้เลย โดยมีตั้งแต่อู่ระดับชุมชนทั่วไป จวบจนถึงอู่หรือโรงงานระดับประเทศ แต่ถ้าใครอยากอยากทำธุรกิจด้วยตัวเอง ก็มาเปิดอู่เองทำเองได้ ถ้ามีทุนพอ บวกกับการศึกษาความรู้ด้านธุรกิจก็ทำได้เช่นเดียวกัน

ถ้าคุณร่ำเรียนจนมีความรู้ความสามารถ ทั้งทางด้านทฤษฎี และการปฏิบัติ ก็นำทักษะเหล่านี้ไปพัฒนา พร้อมประยุกต์ต่ออุตสากรรมยานยนต์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังนำไปประกอบ อาชีพส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยียานยนต์ด้านต่างๆได้อีกด้วย ลักษณะการประกอบวิชาชีพ ก็มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งในสายงานตรงตามวิชาชีพคือตามบริษัทผลิตยานยนต์ หรือผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ต่างๆ โดยในประเทศไทยมีบริษัทเอกชนรองรับมากกว่า 1,500 บริษัท

การพาตัวเองไปสู่จุดสูงสุดของอาชีพ

ถึงแม้ว่าช่างยนต์จะมีเส้นทางอาชีพที่ค่อนข้างกว้าง คือเป็นได้ทั้งลูกจ้าง หรือ จะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวก็ทำได้ แต่การที่จะผลักดันตัวเองไปจนถึงจุดสูงสุดของความก้าวหน้าในวิชาชีพนี้ ไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะโลกของเรามีการพัฒนาขึ้นทุกวันแน่นอนว่าองค์ความรู้ทางด้านเครื่องยนต์ก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ทำให้ช่างเองต้องหมั่นเรียนรู้ความรู้ใหม่ๆ เหล่านี้จากข่าวสารต่างประเทศ ตำราใหม่ๆ รวมถึงการออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเพิ่มศักยภาพของตัวเองให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย