ช่าง

สายอาชีพต้องโรงเรียนจิตรลดา

วันนี้ขอแนะนำ โรงเรียนจิตรลดา ที่ไม่ได้มีแต่สายสามัญเท่านั้น แต่มีสายอาชีพด้วย เป็นโรงเรียนหลักสูตร ปวช. อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้ทรงจัดตั้งโรงเรียนสายอาชีพขึ้น มีดำริเพื่อให้ทางโรงเรียนได้เปิดสอนบางสาขาด้านอาชีพที่ขาดแคลนอยู่ในตลาดแรงงานเวลานั้น เป็นการการันตีได้ระดับหนึ่งว่า ถ้าเรียนจบก็มีงานทำแน่นอน แม้จะเป็นสายอาชีพที่ในสมัยก่อนโดนดูถูกหรือกดให้ต่ำ แต่การที่ทรงโปรดเกล้าฯให้โรงเรียนจิตรลดาเปิดสอนสายอาชีพ แล้วยังให้แต่งกายด้วยเครื่องแบบที่เหมือนกับสายสามัญ แล้วยังมีการฝึกงานร่วมกับบริษัทชั้นนำในสาขาที่เด็กเรียน ก็เท่ากับต้องการประกาศให้รู้ว่า การเรียนในโรงเรียนสายอาชีพนั้นมีเกียรติและมีคุณค่า สามารถออกไปสร้างตัว สร้างอาชีพเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวได้
โรงเรียนสายอาชีพจิตรลดา จึงเน้นการให้นักเรียนที่จบออกไปมีทักษะที่สามารถทำงานได้จริง ทางโรงเรียนยังมีนโยบายดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เรียนไม่เก่งให้สามารถมีทักษะติดตัวได้จริงๆ ไม่ใช่แค่ว่าจบออกไปอย่างเดียวเท่านั้น รวมถึงฝึกฝนทักษะที่จำเป็นบางอย่างซึ่งดูเหมือนจะโดนละเลยไปจากโรงเรียนสายอาชีพอื่นๆที่ผ่านมา เช่น ทักษะการเข้าสังคม การให้สัมภาษณ์ พฤติกรรม หรือความประพฤติต่างๆซึ่งดูแล้วที่นี่ให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ
แล้วยังมีฝ่ายปกครองที่คอยติดตามความประพฤติของนักเรียนตลอดเวลา เพราะเข้าใจว่าการที่เด็กเข้ามาเรียนสายอาชีพ ก็เพื่อให้จบออกไปสามารถทำงานหารายได้ให้กับครอบครัวได้โดยเร็วที่สุด ทางครอบครัวเด็กคงไม่สามารถสนับสนุนด้านการเรียนของเด็กๆได้มากนัก นี่จึงเป็นงานของทางโรงเรียนที่แม้ว่าจะดูเคร่งครัดเข้มงวดไปบ้าง แต่ก็การันตีถึงคุณภาพของนักเรียนสายอาชีพจากโรงเรียนในรั้วในวังแห่งนี้ได้ว่าจะไม่ออกไปทำให้เสื่อมเสียถึงตนเองและสถาบันแน่ ทางโรงเรียนยังมีแผนการไปถึงหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อรองรับนักเรียนที่ต้องการไปสู่ทางวิชาการในระดับที่สูงขึ้น
สำหรับสายที่เปิดสอนที่นี่แบ่งเป็นสามสายหลัก ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส. ได้แก่
อุตสาหกรรมมี 4 สาขา คือ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้ากำลัง เครื่องมือกล และเครื่องยนต์
พาณิชย์ มี สาขาธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจคอมพิวเตอร์
คหกรรม มีสาขาเดียว คือ อาหารและโภชนาการ

สำหรับการสอบเข้าที่นี่ไม่ยากนัก ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าสอบได้ทุกคน แต่จะมุ่งเน้นไปที่การสอบสัมภาษณ์เพื่อดูความประพฤติเป็นสำคัญ เรียกว่า เข้าง่ายแต่ก็โดนเชิญออกง่ายเหมือนกัน เพราะที่นี่ขึ้นชื่อว่าเป็นโรงเรียนของวัง ทำให้คุมเข้าเรื่องความประพฤติสูงมาก ถ้าใครทำตัวไม่ดี ก็ถูกเชิญออกได้เลยส่วน เรื่องการฝึกงาน ข้อดีอย่างหนึ่งคือ มีการส่งเด็กไปฝึกงานจริงแน่นอนกับบริษัทชั้นนำหลายแห่งตามแต่สาขาที่ลงเรียน เด็กๆหลายคนที่เรียนจากที่นี่มักพูดกันทางโซเชียลว่า เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก อีกทั้งการเรียนการสอนในโรงเรียนแห่งนี้แม้จะเข้มงวดไปบ้าง แต่เรื่องความปลอดภัยสูงมาก กล้องวงจรติดมีหลายตัวรอบโรงเรียน แล้วยังป้องกันปัญหาทางสังคมอื่นๆได้ดีมาก เพราะมีการตรวจกวดขันกันเต็มที่ การแต่งกายก็จะให้เด็กนักเรียนใส่ขาสั้นเหมือนนักเรียนสายสามัญ เพื่อความปลอดภัยของเด็กเอง
การเปิดรับสมัครของโรงเรียนจิตรลดาสายวิชาชีพ จะเปิดรับประมาณช่วงเดือนมกราคมของทุกปี โดยจะมีงาน Open house ของทุกช่วงเดือนมีนาคม เปิดให้บุคคลทั่วไป นักเรียนและผู้ปกครองที่สนใจ เยี่ยมชมโรงเรียน หลักสูตร และกิจกรรมของโรงเรียนได้ พ่อแม่หรือนักเรียนที่สนใจหาข้อมูล สามารถติดตามข่าวสารต่อได้ที่ http://www.chitraladaschool.net/

อ้างอิง
http://www.cdtc.ac.th/cdtc/
http://www.chitraladaschool.net/