ช่างแอร์

ช่างแอร์ อีกหนึ่งอาชีพที่ต่อยอดจากการเรียนสายอาชีพ

ด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในเมืองไทยแอร์จึงเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าสำคัญที่แทบทุกบ้านของไทยเวลานี้ต้องมีไว้ใช้งาน แต่สิ่งที่น่าแปลกก็คืออาชีพช่างแอร์กลับกลายเป็นอาชีพที่หาคนทำได้ยากเข้าไปทุกที ส่วนหนึ่งอาจมองว่านี่เป็นอาชีพที่ไม่ค่อยมีคนนึกถึงไม่เหมือนกับการทำอาชีพช่างไฟฟ้า, ช่างก่อสร้าง เป็นต้น ทว่าจริงๆ แล้วอาชีพนี้ถือเป็นอาชีพที่สามารถต่อยอดจากการเรียนแล้วรับเงินได้อย่างสบายๆ อย่าลืมว่าในเมื่อเมืองไทยอากาศร้อนการติดตั้งแอร์ การซ่อมแอร์ต่างๆ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของช่างแอร์อยู่แล้ว ยิ่งมีคนทำงานด้านนี้น้อยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างรายได้

หากต้องการเป็นช่างแอร์ต้องศึกษาด้านไหนบ้าง

หากใครที่กำลังคิดว่าต้องการเป็นช่างแอร์ก็ต้องรู้จักว่าเนื้อหาพื้นฐานในการเรียนมีอะไรบ้างโดยเนื้อหาหลักๆ ต้องเกี่ยวกับไฟฟ้าเบื้องต้น ตัวนำ ฉนวน หน่วยวัด และความต้านทาน ดังนี้

  • เรื่องสายไฟฟ้า มาตรฐานข้อกำหนดต่างๆ ของสายไฟ, การอ่านแบบไฟฟ้า, วงจรไฟฟ้า, อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่ใช้ในงานเกี่ยวกับแอร์
  • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครื่องปรับอากาศ ความชื้น ความร้อน ความเย็น ระบบองท่อน้ำยาแอร์ ระบบการระบายอากาศ ระบบไฟฟ้าเมน-การควบคุมให้เหมาะสม ขนาดเครื่องปรับอากาศ วิธีการใช้งานพื้นฐาน ความเหมาะสมในการใช้งาน การติดตั้งแอร์ การคำนวณโหลด
  • เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในงานติดตั้ง ซ่อมแอร์ การใช้เครื่องมือแต่ละประเภท รวมไปถึงการเก็บบำรุงรักษา
  • ความปลอดภัยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานด้านเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า แก๊ส เครื่องมือเสริมความปลอดภัย
  • สามารถตรวจสอบและรู้คุณสมบัติของแก๊สอันตรายได้ วิธีการใช้งานออกซิเจน แอลพีจี และอื่นๆ
  • สามารถวิเคราะห์พร้อมแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศได้ เช่น เมื่อตัวเครื่องเกิดอาการเสียงดังควรวิเคราะห์ได้ว่าน่าจะเกิดจากอะไรบ้าง
  • เรียนรู้ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนออกทำงาน เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไป
  • หลักการซ่อมแซมและติดตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างถูกต้อง
  • ทัศนคติ จริยธรรมอันดีต่ออาชีพของตนเอง

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่คนจะเป็นช่างแอร์ทุกคนจำเป็นต้องได้รับการเรียนรู้อย่างถูกหลักไม่ใช่แค่การศึกษาเพียงทฤษฎีอย่างเดียวเท่านั้น เนื่องจากการติดตั้งแอร์เป็นงานที่มีเรื่องของปริมาณไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าหากว่าช่างแอร์ไม่มีความรู้หรือไม่เข้าใจในงานที่ทำนอกจากจะทำให้เกิดอันตรายต่อตัวช่างแล้วยังมีโอกาสเกิดอันตรายกับผู้คนและสถานที่บริเวณติดตั้งอีกด้วย โดยช่างแอร์ทั่วไปเมื่อเรียนสิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาเรียบร้อยแล้วก็ต้องมีการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเชื่อมเหล็ก การตัดท่อ การขยายท่อ การต่อท่อ เทสรั่ว เช็คระบบท่อน้ำยาแอร์ และอื่นๆ เพื่อให้มีพื้นฐานการทำงานมากที่สุดก่อนออกปฏิบัติงานจริงถือว่าไม่ธรรมดาเหมือนกัน