ช่างฝีมือทหารแต่งต่างจากช่างทั่วไปอย่างไร

การเรียนในแต่ละยุคสมัยมีแนวคิดแตกต่างกันไป ยุคหนึ่งอาจจะเน้นเรื่องของสายอาชีพ ที่มุ่งเน้นไปที่การเข้าสู่ระบบโรงงานอุตสาหกรรม และ ทำงานทำอาชีพ สร้างรายได้ตั้งแต่อายุยังน้อย แต่อีกยุคหนึ่งเรากลับให้ความสนใจไปที่สายสามัญ เรื่องการเรียนยิงยาวไปถึงวุฒิ ป.ตรี แล้วออกไปทำงาน วันนี้เราจะย้อนกลับไปที่กลุ่มแรกสายอาชีพมีทางแยกย่อยไปเยอะมาก ช่างเป็นอีกหนึ่งที่หลายคนสนใจเพราะมันสามารถส่งต่อยอดไปถึงการประกอบอาชีพได้ หนึ่งในสายช่างก็คือ ช่างฝีมือทหาร การเรียนแบบนี้มันคืออะไร แตกต่างจากช่างทั่วไปอย่างไร

ทำความรู้จักโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ก่อนอื่นเราต้องมาทำความรู้จักโรงเรียนช่างฝีมือทหารก่อน โรงเรียนนี้คอนเซปต์ให้เข้าใจง่ายๆก็คือการเรียนสายช่าง สายอาชีพ ที่จะประสานกับระบบทหารเข้าด้วยกัน พอเรียนจบแล้วจะได้รับการติดยศเพิ่มเติมจากวุฒิการศึกษา โรงเรียนช่างฝีมือทหารนั้นเป็นสถานศึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของรัฐบาลไทย กับ รัฐบาลออสเตรเลีย ก่อตั้งปีพ.ศ. 2503

ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 6 สาขาวิชาชีพ ดังนี้ วิชาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล, วิชาชีพช่างเครื่องมือกล, วิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ, วิชาชีพช่างยานยนต์, วิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง, วิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ เปิดรับผู้เข้าเรียนตั้งแต่จบชั้น ม.3 โดยการคัดเลือกจะมีสองกลุ่ม คือภาคปกติ และ ภาคสมทบ ทีนี้ความแตกต่างของช่างฝีมือทหาร กับ ช่างอื่นทั่วไปอย่างไรบ้าง

จบการศึกษาแล้วได้ยศ

อย่างแรกที่แตกต่างกันชัดเจนมากระหว่าง ผู้ที่จบจากโรงเรียนช่างฝีมือทหาร (ภาคปกติ) กับ โรงเรียนช่างแบบอื่นๆก็คือ เมื่อเราจบหลักสูตร เราจะได้วุฒิการศึกษาตามกฎหมายมีศักดิ์และสิทธิ์เหมือนกับช่างที่จบจากที่อื่นทุกประการ แต่สิ่งที่แตกต่างออกไปก็คือเมื่อจบแล้วเค้าจะได้รับการบรรจุเค้ารับราชการได้เลย แต่จะแยกเหล่า แยกสังกัด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในตอนนั้น

ได้รับเบี้ยเลี้ยงระหว่างเรียน

การเรียนในรั้งโรงเรียนช่างฝีมือทหารนั้น หากเป็นภาคปกติจะเป็นการเรียนแบบประจำ ต้องอยู่ในโรงเรียนก่อนจะกลับบ้านในวันเสาร์ อาทิตย์ หรือ ช่วงวันหยุด แตกต่างจากโรงเรียนช่างอื่นที่อาจจะเรียนแบบไม่ประจำ เช้าไปเย็นกลับ นอกจากนั้นการเรียนในโรงเรียนช่างฝีมือทหาร(ภาคปกติ)ระหว่างเรียน จะได้รับเบี้ยเลี้ยงด้วย(ไม่เกินวันละ 100 บาท) หากไปเรียนโรงเรียนช่างแบบอื่น อาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงตรงนี้

เครื่องแบบการเรียน

เรื่องต่อไปที่แตกต่างระหว่าง โรงเรียนช่างฝีมือทหาร กับ โรงเรียนช่างอื่นทั่วไป ก็คือเรื่องชุดแบบฟอร์มที่ใช้ไปเรียน หากเป็นโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะมีชุดฟอร์มหลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นชุดเรียนในห้องเรียน ชุดลงปฏิบัติการ ชุดฝึก ชุดโอกาสพิเศษ(ชุดนี้เราจะเห็นกันภายนอกเวลาเค้าใส่กลับบ้าน เป็นชุดแขนยาวสีเขียว) ซึ่งแบบฟอร์มของพวกเค้าจะเน้นธีมไปทางเครื่องแบบทหาร (ตามโรงเรียน) ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนช่างแบบอื่นที่อาจจะมีชุดเหมือนกัน แต่ธีมของชุดอาจจะเน้นไปแบบอื่นตามแนวคิดของโรงเรียนนั้น

ระบบการเรียน

ภายในระบบการเรียน การปกครองนักเรียน โรงเรียนช่างฝีมือทหาร จะไม่เหมือนกับโรงเรียนช่างอย่างอื่น โรงเรียนช่างฝีมือทหารจะมีระบบทหารเข้ามาเกี่ยวในการปกครองของผู้เรียน ทั้งในหมู่ผู้เรียนด้วยกันเอง พวกเค้าจะเน้นการนับถือระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องมาก ใครที่เป็นน้องจะต้องเชื่อฟังพี่แบบทหารเลย ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนช่างอย่างอื่นที่อาจจะมีระบบรุ่นพี่ รุ่นน้องอยู่ก็จริง แต่ระดับความเข้มข้นอาจจะไม่เท่าโรงเรียนช่างฝีมือทหาร

ที่ยกมานี้อาจจะเป็นภาพคร่าวของโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กับโรงเรียนช่างอย่างอื่น ซึ่งถ้าใครสนใจอยากเรียนทางนี้ก็ศึกษาเพิ่มเติมได้ และอย่าลืมฟิตร่างกายให้แข็งแรงเพื่อผ่านการทดสอบด้วย