คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สู่อาชีพ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ สู่อาชีพ วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ

เชื่อว่าหลายคนอาจยังไม่ค่อยคุ้นหูกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติกันสักเท่าไหร่นักด้วยความที่พื้นฐานการเข้าใจเกี่ยวกับนาวีคิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับทหารเรือแต่จริงๆ แล้วหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรทั่วไปทีเปิดสอนกันในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของวิศวกรรมการต่อเรื่องและเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกลเรือ ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้สามารถสมัครเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องรับราชการทหารเสมอไป
ทำความรู้จักกับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่าจริงๆ แล้วคณะพาณิชยนาวีนานาชาติก็เปรียบเสมือนกับการเรียนระดับมหาวิทยาลัยทั่วไปเฉกเช่นเดียวกับคนที่เลือกเรียนอย่างคณะบริหารธุรกิจ, คณะนิเทศศาสตร์, คณะสถาปัตยกรรม, คณะศิลปศาสตร์, คณะวิศวกรรม เป็นต้น ดังนั้นการเรียนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติก็คือการเรียนประเภทหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถเลือกเรียนได้ หลักสูตรของการเรียนคณะนี้จะแบ่งออกด้วยกันหลากหลายขึ้นอยู่กับว่ามหาวิทยาลัยใดจะเปิดทำการเรียนการสอนบ้าง ซึ่งหลักสูตรพื้นฐานสำหรับคนที่สนใจเรียนคณะพาณิชยนาวีนานาชาติประกอบไปด้วย
1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
– วิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
– วิศวกรรมต่อเรือ
– วิศวกรรมเครื่องกลเรือ
– วิศวกรรมนอกฝั่งทะเล
– วิศวกรรมประมง
2. หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
– วิทยาศาสตร์เดินเรือ
– การขนส่งทางทะเล
สำหรับคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจริงๆ แล้วได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นจากความต้องการตอบสนองแลแก้ไขเกี่ยวกับปัญหาเรื่องของพาณิชยนาวีแบบทั้งระบบ นอกจากนี้ยังต้องการรองรับการเพิ่มศักยภาพด้านการเดินเรือ ด้านท้องทะเล และการพาณิชยนาวีของประเทศ นอกจากนี้ยังต้องการสร้างบุคลากรด้านการพาณิชยนาวีเพื่อตอบสนองด้านความต้องการตรงจุดนี้อีกด้วยไม่ว่าจะเป็นระดับภายในประเทศหรือต่างประเทศ คาดการณ์กันว่าอาชีพลักษณะนี้มีแนวโน้มความต้องการสูงมากขึ้นเรื่อยๆ ตามอัตราด้านการขยายตัวของการค้าที่เกี่ยวข้องกับทะเล คำถามที่หลายคนสงสัยก็คือว่าผู้ที่เรียนจบหลักสูตรคณะพาณิชยนาวีนานาชาติจะสามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับอะไรได้บ้าง จริงๆ แล้วการเรียนจบหลักสูตรนี้สามารถประกอบอาชีพเกี่ยวกับการเดินเรือได้ค่อนข้างหลากหลาย ไมว่าจะเป็นการเป็นนักวิศวะด้านการต่อเรือ การเป็นนักวิศวะเครื่องกลเรือ หรือแม้แต่เรื่องทั่วๆ ไปอันเกี่ยวข้องกับท้องทะเลก็สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างไรก็ตามผู้ที่คิดจะเข้าเรียนในคณะพาณิชยนาวีนานาชาตินี้จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะพื้นฐานคล้ายกับผู้ที่เข้าเรียนวิศวกรรมทั่วไปไม่ต่างกันเลยเพื่อที่ว่าเมื่อเข้ามาเรียนแล้วจะได้ทำความเข้าใจในหลักสูตรได้รวดเร็วมากขึ้น ยิ่งการทำงานในสายอาชีพนี้ค่อยๆ เปิดกว้างมากขึ้นโอกาสการมีรายได้สูงก็เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละคนว่าจะทำได้มากน้อยขนาดไหนในการเรียนจบแล้วประกอบอาชีพดังกล่าว